e-bilten

Kako lahko učenje tujega jezika pripomore k večji poslovni uspešnosti?

ANG in posl uspesnostV poslovnem svetu dandanes ni več niti političnih niti geografskih meja ali omejitev. Z razvojem raznovrstnih sredstev za komuniciranje je torej upadel pomen lokacije podjetja, bolj pomembni pa sta postali naša sposobnost komuniciranja in storitev sama. Bodisi v iskanju nove zaposlitve bodisi v želji po sklepanju novih poslov v tujini se vedno večja pozornosti namenja našim spretnostim izražanja v tujem jeziku. Prek komunikacije s sodelavci, strankami in poslovnimi partnerji namreč gradimo učinkovite in produktivne poslovne odnose. In ker je globalni trg visoko konkurenčen, se od zaposlenih pričakuje tudi visoka raven znanja tujega poslovnega jezika.

Poglejmo nekaj statistike (vir: British Council, Britanski svet):

  • po nedavnem poročanju agencije za zaposlovanje Randstad 58 odstotkov vseh evropskih diplomantov, 65 odstotkov srednjih vodstvenih delavcev in sto odstotkov višjih vodstvenih delavcev potrebuje znanje vsaj enega tujega jezika, na prvem mestu je to angleščina;
  • angleščina še vedno prevladuje kot jezik poslovnega sveta in to se v bližnji prihodnosti verjetno ne bo spremenilo;
  • do leta 2020 se bosta dve milijardi iskalcev zaposlitve učili angleščino kot prvi tuji jezik;
  • statistika kaže torej v prid angleščini, ki je še vedno vodilni jezik v mednarodnem pravu, diplomaciji, založništvu, letalskem prometu in potovanjih, mednarodnem poslovanju, akademskem svetu, tehnologiji in znanosti, športu in glasbi. Znano je, da je 75 odstotkov pošte na svetovni ravni napisane v angleščini, da je 80 odstotkov elektronsko shranjenih podatkov v angleškem jeziku in da kar 36 odstotkov celotne internetne komunikacije poteka v angleščini;
  • dobre spretnosti izražanja v angleščini prihranijo zaposlenim približno dve uri časa na teden, poveča se njihova delovna učinkovitost, pri čemer se zmanjšajo stroški poslovanja, torej so kandidati za službo z dobrim znanjem tujega jezika prva izbira zaposlovalcev.

Preberi več

Komunikacija je ključ

komunikacija je kljucKomunikacija ni zgolj izmenjava informacij, je tudi razumevanje čustev in namer, skritih v sporočilu. Ne glede na to, ali uporabimo glas (govor, pogovor), zapis (sporočilo, zapis v medijih, knjigah), sliko (fotografija, logotip, graf) ali neverbalno obliko (govorica telesa, kretnje), komunikacija je veščina, ki se je lahko naučite in jo lahko izpilite, da vam bo odpirala vrata do sodelavcev, poslovnih partnerjev, strank.

Ideje, inovacije, optimizacija stroškov in vse drugo, kar sodobno podjetje ohranja v konkurenčnem boju, je skrito v ljudeh, te skrite zaklade pa odpira prav komunikacija. Pomaga vam poglobiti odnose in povezave z drugimi, izboljšati timsko delo, pospešiti odločanje in se učinkoviteje spoprijemati z izzivi.

Preberi več

Kaj so regulativne tehnike?

Reg tehnike

V razmerju med teorijo in prakso se prepletajo ideje in dejanja: prve nakazujejo cilje, druga uporabljajo sredstva, s katerimi uresničujemo prve. Tudi v pravu temeljni nameni predpisov nakazujejo sredstva, s katerimi jih (lahko) uresničujemo; gre za nerazdružljivo mrežo kombinacij, ki v odvisnosti od časa in prostora dajejo najprimernejšo alternativo danemu kontekstu drugih okoliščin.

Delo Regulativne tehnike v slovenski prostor vnaša zavedanje o pomembnosti različnih vzrokov, ki vplivajo na določitev ciljev, prav tako pa tudi na izbiro sredstev za doseganje ciljev. Podaja nam vzroke za nastanek razlik v regulativni okolici, ki izhajajo iz različnih pogledov na institucionalno ureditev, iz raznovrstnosti kot merila kompleksnosti in kulturnih konceptov, na katerih temeljijo javne reforme.

Preberi več