e-bilten

Bliža se rok za izplačilo regresa

regresRegres je treba izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta, s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti pa se ob nelikvidnosti delodajalca lahko določi tudi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

Delodajalec lahko delavcem regres izplača tudi že prej, na primer s plačo za marec, ali pa ga izplača celo v več delih (obrokih), pri čemer pa mora biti celoten znesek regresa izplačan najkasneje do 1. julija. Teoretično pa bi se lahko tudi zgodilo, da bi delodajalec delavcem še v času likvidnosti izplačal nekaj delov regresa pred 1. julijem, potem pa bi postal nelikviden. V tem primeru lahko delavcem izplača preostanek regresa najpozneje do 1. novembra.

Če delavcu delovno razmerje pri delodajalcu preneha pred 1. julijem, na primer 30. aprila, mu delodajalec ni dolžan izplačati regresa na zadnji dan prenehanja delovnega razmerja ali ob majskem izplačilu plače za april. Tudi delavcu, ki mu je delovno razmerje prenehalo pred 1. julijem, mora delodajalec tako kot vsem drugim delavcem v primeru likvidnosti izplačati regres najkasneje do 1. julija, ob nelikvidnosti pa do 1. novembra.

Preberi več

Vsebina in glavni poudarki letošnjega kongresa javnega naročanja

KJN13. in 14. septembra 2016 bo v Portorožu potekal že 5. Kongres javnega naročanja, srečanje, ki je po vsebini največje strokovno srečanje naročnikov in ponudnikov v postopkih javnega naročanja pri nas.

Čeprav takšno strokovno srečanje vsako leto zagotavlja kakovostne vsebine in prinaša konkretne odgovore ob dilemah, ki se pokažejo v praksi, pa bo letošnje prineslo še posebno dodano vrednost za vse subjekte, ki se ukvarjajo z javnimi naročili, to je, da bo jeseni na voljo že prva konkretna praksa v zvezi z uporabo in razlago novega ZJN-3, ki je začel veljati 1. 4. 2016.

Preberi več

Katere so bistvene sestavine najemne pogodbe za stanovanje?

najemna pogodbaNajemna pogodba mora vsebovati vsaj:1
– opis stanovanja, lego, površino, strukturo, komunalno opremljenost, leto zgraditve in način uporabe stanovanja,
– identifikacijsko oznako iz katastra stavb,
– ime in priimek lastnika, davčno številko lastnika, ime in priimek najemnika in oseb, ki bodo skupaj z najemnikom uporabljale stanovanje,
– odpovedne razloge, ki jih določa 103. člen SZ-1,
– vrsto najema po kategorijah najemnih stanovanj,
– določbe o medsebojnih obveznostih pogodbenih strank pri uporabi in vzdrževanju stanovanja ter skupnih delov stanovanjske stavbe ali večstanovanjske stavbe,
– višino najemnine ter način in roke plačevanja,
– način plačevanja in obseg stroškov, ki niso zajeti v najemnini in se nanašajo na stroške za dobavljeno elektriko, vodo, daljinsko ogrevanje stanovanj in podobno (individualni obratovalni stroški) ter stroške za obratovanje skupnih delov stanovanjske ali večstanovanjske stavbe (skupni obratovalni stroški),
– določbe o načinu uporabe stanovanja ter na kakšen način in v kakšnih časovnih razdobjih bo lastnik preverjal pravilno uporabo stanovanja,
– čas trajanja najemnega razmerja, če se stanovanje oddaja za določen čas,
– način predaje stanovanja.

Preberi več