e-bilten

Reklamacija računa kot upravna zadeva?

UPD3Ali se pri vložitvi in obravnavi reklamacije računa, npr. za izvajanje storitev zavoda (doma upokojencev) po ZSV, analogno za storitve vrtcev in šol, pri distribuciji elektrike, telekomunikacijah ipd., uporablja ZUP? Področni zakoni namreč za pridobitev pravic v zavodih ali javnih službah določajo uporabo ZUP (npr. 86. člen ZSV), prav tako določa uporabo ZUP v drugih javnopravnih zadevah sam zakon v svojem 4. členu.

Ali lahko reklamacijo računa za storitve organ (zavod) zavrže, ne da bi se skliceval na pravno podlago za zavržbo, oziroma ali se lahko sklicuje npr. na 129. člen ZUP in izda sklep brez obrazložitve? Ali v takih primerih ne veljajo določbe o pristojnosti pritožbenih organov (npr. MDDSZ)?

Upravna zadeva kot predmet postopka opredeli njegov tip oziroma (ne)uporabo ZUP (glej 2. člen ZUP), zato je ugotovitev, ali gre v nekem primeru za upravnopravno razmerje, izjemno pomembna, saj so jamstva in način vodenja postopka v upravnih in drugih pravnih zadevah bistveno različni.

Preberi več

Poslovna angleščina za poslovne sekretarje

ANG za posl sekV zadnjem desetletju je prišlo do revolucije v poslovnem okolju, saj se od zaposlenih v velikih ali majhnih podjetjih pričakuje kompetentno izražanje v angleškem jeziku. In ker je funkcija poslovnega sekretarja pogosto pomemben del celostne podobe podjetja, so taka pričakovanja skoraj samoumevna.

Danes je poslovni sekretar strokovnjak, ki je pogosto bolj kvalificiran od osebe, za katero dela, saj se je vloga sekretarja razvila od tajnika, ki je po nareku zapisoval in urejal korespondenco, v večstransko usposobljenega, dinamičnega člana vodstvene ekipe ali uprave. Poslovni sekretar 21. stoletja je vmesnik med podjetjem in strankami ali dobavitelji ter tudi med upravo in zaposlenimi.

Preberi več