e-bilten

Prihodnost sistema javnega naročanja v Sloveniji in regiji

Mednarodni KJNNa 2. Mednarodnem kongresu javnega naročanja so se zbrali ponudniki in naročniki iz osmih držav v regiji. Na dvodnevnem kongresu naslavljajo razvoj sistema in izvajanje javnih naročil, spremembe sistema pravnega varstva ter razvoj informacijskih rešitev na področju javnega naročanja, prek katerega se v Sloveniji letno odda 3,7 milijarde evrov. Odločitve o spremembi pravnega varstva zaenkrat še ni.

Portorož, 7. junij 2016 – Mednarodni kongres javnega naročanja združuje strokovnjake iz držav članic Evropske unije in drugih držav, ki se soočajo z implementacijo evropskih direktiv, ki zadevajo javna naročila. »Namen kongresa je izmenjava izkušenj pri prenosu direktiv in uporaba institutov, ki se težje uporabljajo v praksi,« pravi Matjaž Peterka, direktor Uradnega lista RS, ki je kot organizator kongresa na enem mestu združil strokovnjake iz regije. Slednjim so se pridružili tudi predstavniki Evropske komisije, Evropskega sodišča in OECD-ja.

Preberi več

Razvrščanje izvedenih stvarnih pravic - prednostno načelo

Lastninska pravicaPrednostno načelo, ki je kot pravno načelo tudi ustrezno operacionalizirano v SPZ1  in drugih predpisih (na primer v ZZK-1,2 ZIZ,3 ZFPPIPP4), velja za razvrščanje izvedenih stvarnih pravic. Dve izključni lastninski pravici na isti stvari ne moreta nastati (prej pridobljena lastninska pravica izključuje pravno možnost nastanka poznejše lastninske pravice), nastane pa lahko več izvedenih stvarnih pravic na isti stvari. V tej zvezi velja že omenjeno pravilo, da ima prej pridobljena izvedena stvarna pravica prednost pred pozneje pridobljeno izvedeno stvarno pravico.

Le stvarne pravice imajo izključevalni učinek za druge stvarne (in tudi obligacijske) pravice. V pravni teoriji razvrščamo izvedene pravice na primarne izvedene pravice in sekundarne izvedene pravice. Primarne izvedene stvarne pravice so pravice, ki obremenjujejo oziroma omejujejo ali pogojno izključujejo lastninsko pravico (zastavna pravica, stavbna pravica, služnosti, stvarno breme). Sekundarne izvedene stvarne pravice pa so tiste izvedene pravice, ki se oblikujejo na primarni izvedeni stvarni pravici (denimo hipoteka na stavbni pravici; glej 264. člen SPZ).

Preberi več

Inšpekcija – pomen upravljanja prek nadzora

Inšpektor z lupoVlada Republike Slovenije je lani aprila sprejela “Strateške usmeritve in prioritete inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2015”. S sprejemom strateških usmeritev in prioritet na področju inšpekcije, prvikrat doslej, je bil dosežen še en mejnik, ki je za zdaj ostal precej neopažen, vsebinsko pa je zelo pomemben. Javnost se s tem namreč spodbuja k zavedanju, da mora vsakdo spoštovati predpise in da osnovni namen inšpekcij ni izrekanje sankcij, temveč zagotavljanje zakonitosti in urejenosti področij, ki sodijo v pristojnost posamezne inšpekcije.

V okviru svojih pristojnosti lahko inšpekcije delujejo ne le preventivno, pač pa tudi usmerjajo pozornost tako javnosti kot regulatorja javnega sektorja na področja, ki si zaslužijo pozornost. Nekoliko drugačno razumevanje pojma kontrola, nadzor, inšpekcija nas lahko pripelje do kakovostno boljšega razumevanja dela inšpekcij, ki tako ne pomeni le represivne “komande in kontrole”, ko moč poteka le enosmerno v obliki navodil in ukazov za ravnanje, ampak tudi kot usmerjevalna prednost prilagajanja, ki jo daje dvosmerna komunikacija.

Preberi več