e-bilten

Katere konkretne vsebine prinaša letošnji Kongres javnega naročanja?

KJNV poplavi številnih dogodkov in izobraževanj, povezanih z novim ZJN-3, se uporabnikom novega zakona verjetno postavlja vprašanje, kakšne so bistvene razlike med organiziranimi dogodki in kaj pridobijo, če kot izobraževalno osnovo izberejo tradicionalni Kongres javnega naročanja, ki ga letos že petič organizira Uradni list Republike Slovenije.

Kratek odgovor na to vprašanje bi se glasil, da udeleženci pridobijo poglobljeno znanje v zvezi z najbolj perečimi težavami, s katerimi se srečujemo v praksi, ter kvaliteten, na primerih temelječ pogled stroke in pripravljavcev zakonodaje.

Organizator se ob letošnjem dogodku zaveda, da še nikoli ni bilo tako pomembno, da udeleženci dobijo odgovor na konkretna vprašanja, ne pa zgolj nizanje pravnih problemov, za katere se nam včasih zdi, da jih je že tako preveč.

Preberi več

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

obrazciNova javno naročniška zakonodaja z namenom zmanjšanja administrativnih bremen udeležencev v postopkih oddaje javnih naročil, uvaja Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (Eurpean Single Procurement Document – ESPD). Obrazec je določen z uredbo Evropske komisije (Uredba Komisije (EU) 2016/7 z dne 5. januarja 2016) o določitvi standardnega obrazca za enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (Ul OJ L 3, 6.1.2016, str. 16–34). ESPD je v ZJN-3 opredeljen v 79. členu.

ESPD predstavlja lastno izjavo gospodarskega subjekta, ki sodeluje v postopkih oddaje javnih naročil in nadomešča potrdila, ki jih izdajo javni organi ali tretje osebe. ESPD razbremenjuje tudi naročnike, saj obrazec predstavlja verodostojno izjavo gospodarskega subjekta, kateri naročnik lahko verjame, vendar le do izdaje odločitve o oddaji javnega naročila. Predložitev posameznih dokumentov s katerimi naročnik za posamezni gospodarski subjekt preveri izpolnjevanje določenega pogoja, naročnik praviloma zahteva pred oddajo javnega naročila samo od gospodarskega subjekta kateremu bo naročilo oddal.

Preberi več

4 napačna mnenja o poslovni angleščini

Poslovna ANG1. »Najprej se moram naučiti dobre splošne angleščine, šele nato lahko napredujem na poslovno.«

Mnogi si tečaje poslovne angleščine predstavljajo kot izobraževanje na stopnji, za katero (še) nimajo dovolj dobre podlage ali jezikovnega znanja. In ravno to dogmo je treba najprej ovreči.

Tudi pri učenju poslovnega jezika lahko začnemo na kateri koli stopnji znanja, saj so taki jezikovni treningi običajno prilagojeni potrebam udeležencev. Posvetimo se spretnostim, ki jih potrebujejo pri službenih obveznostih: prezentacijam, sestankom, korespondenci itd.

2. »Izboljšav v angleščini ne potrebujemo, danes se v poslovnem svetu govori 'globish'.«

Za tiste, ki ne poznate izraza, »globish« je jezik poslovnega sveta in stroke, nekakšna lingua franca, ki temelji na poenostavljeni angleščini, mnogi pa z razlogom dvomijo, ali je to sploh še angleščina.

Zagotovo pa je močno komunikacijsko orodje z omejenim besednjakom, ki tolerira tudi nestandardno slovnico. Prav tako je dejstvo, da je tudi takšne vrste izražanje omejeno, da se napake ne odpravljajo in da obstaja velika nevarnost, da nas sogovornik narobe razume, če se oklepamo napak samo zato, ker »vsi tako govorijo«.

Preberi več