e-bilten

13 let prakse za nov, bolj praktičen pristop

SPZOd uveljavitve Stvarnopravnega zakonika (SPZ) je minilo že več kot trinajst let, ki je v slovenski sistem civilnega prava prinesel moderno in celovito ureditev stvarnopravnih razmerij. Naša praksa se je v tem času že prilagodila številnim novostim, ki so utemeljene v nekaterih metodoloških premikih pri ureditvi lastninske pravice kot temeljne človekove premoženjske pravice in nosilne pravice civilnega prava. S pravnosistemskega vidika pa je najpomembnejši poudarek zakonika na drugačni ureditvi nepremičninskih razmerij, ki tako kot v primerljivih pravnih sistemih temeljijo na primarnosti načela superficies solo cedit in konstitutivnosti zemljiškoknjižnega vpisa.

To so besede treh avtorjev – dr. Mihe Juharta, dr. Matjaža Tratnika in dr. Renata Vrenčurja – s katerimi so na pot v tiskarno pospremili novi komentar SPZ. V knjižni obliki je danes ugledal luč sveta, v njem pa se trije strokovnjaki SPZ lotevajo na nekoliko nov, bolj praktično usmerjen način, ki je bliže praktikom, ker bolj kot teorijo predstavlja stališča sodne prakse. To seveda ne pomeni, da komentar ne vsebuje tistih stališč teorije (tudi najnovejših), ki so praksi potrebna. Vsekakor pa je dan poseben (in večji) poudarek sodni praksi, ki jo avtorji tudi kritično komentirajo. Sodna praksa je v komentarju sistematično obdelana in ne gre zgolj za preprost prikaz sodne prakse, kot jo lahko najdemo na različnih spletnih portalih ponudnikov podobnih pravnih vsebin, ampak je ta povezana s strokovno poglobljenim komentarjem k posameznim določbam SPZ. »Tak pristop se nam je zdel primeren predvsem zaradi tega, ker se je po uveljavitvi SPZ nabralo veliko sodne prakse, ki jo je bilo treba sistemizirati in komentirati ter pri tem opozoriti na pomen koncepta usklajene sodne prakse,« so še poudarili.

Preberi več

Ali smo kos javnim naročilom?

ZJNJavna naročila so pomemben vidik poslovanja za mala, srednja in velika podjetja. Konkurenčna prednost srednjih in velikih podjetij, ki se kaže pri javnih naročilih, je boljše poznavanje prava javnih naročil in posledično priprava dopustne ponudbe že ob njeni oddaji. Ali smo kos javnim naročilom, se sprašuje strokovnjakinja za javno naročanje odvetnica Maja Prebil.

Dopustna ponudba
Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, prispeti mora pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik pa je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika – tako 29. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-3. Naročnik lahko javno naročilo odda le ponudniku, čigar ponudba je dopustna, in ob upoštevanju merila ekonomsko najugodnejše ponudbe. Za ponudnike je bistveno, da dobro poznajo dokumentacijo naročnika v zvezi z oddajo javnega naročila in že pred rokom za prejem ponudb odpravijo vse nejasnosti glede zahtev naročnika.

Preberi več

Učinkovito sodobno vodenje: zavzetost, zmagovalni tim in večja učinkovitost za uspeh

vodenje

Ena od glavnih veščin uspešnih vodij je usmerjenost v uspešnost, proaktivnost in rezultate.

In kaj je tisto, kar jih pri tem podpira?

Eden pomembnejših kazalnikov poslovne uspešnosti je zavzetost zaposlenih. Ni namreč dovolj, da so zaposleni zadovoljni, pomembno je, da so tudi motivirani, predani, ponosni, vse to pa jih dela zavzete.

Pri tem sodoben vodja odigra glavno vlogo. Vodja, ki zna delovati in tudi zares deluje za graditev odlične poslovne kulture v podjetju, ki motivira, vodi, usmerja, v prvi vrsti sebe, z dobrim zgledom aktivno vpliva na sodelavce in tako skupaj uresničujejo zmagovalno miselnost.

Preberi več

Vabljeni na Nepremičninski razvojni forum in izobraževanje za cenilce

Forum21. in 22. septembra 2016 bo v Kristalni palači BTC v Ljubljani potekal Nepremičninski razvojni forum, 12. tradicionalna nepremičninska konferenca v organizaciji Planet GV. Vsako leto  združuje številne strokovnjake iz zasebnega in javnega sektorja in dodatno organizira tudi izobraževanje za sodne cenilce in sodne izvedence gradbene stroke.  

V dveh dneh bo gostil več kot 30 predavateljev in gostov. Forum je v Sloveniji  edinstven v svoji usmerjenosti v iskanje in predstavitev dobrih praks ter razvojnih in investicijskih rešitev na področju nepremičnin z različnih vidikov.

Osrednji tuji predavatelj prihaja bo Richard B. Jones iz mednarodne svetovalne hiše PriceWaterhouseCoopers London & Praga. Udeleženci dobijo tudi njihovo mednarodno raziskavo o nepremičninskem trgu.

Preberi več