e-bilten

Intenzivno in učinkovito o prijavah na razpise v angleškem jeziku

knjige
V poslovnem svetu nas povezanost z Evropo in celim svetom neprenehoma spodbuja k temu, da svoje znanje tujega jezika pri stiku s tujimi dobavitelji, podjetji in strankami nadgrajujemo in obenem prilagajamo danim poslovnim situacijam.

Poslovni stiki zahtevajo dobro osnovno znanje tujega jezika in skrb za njegovo kontinuirano nadgradnjo. Telefonski pogovori, pogajanja, poslovne predstavitve in vodenja sestankov v tujem jeziku so postali del vsakdana. Najti moramo primerne besede, fraze in tudi vedeti, v katerih kontekstih jih uporabiti. To znanje je danes ključnega pomena za uspešnost podjetja in njegovo prepoznavnost v poslovnem svetu.

Preberi več

Konec z vročanjem odpovedi pogodb o zaposlitvi z detektivi?

Dollarphotoclub 44402873
Po prejšnjem ZDR, ki je napotoval na spoštovanje pravil Zakona o splošnem upravnem postopku, je bilo v praksi veliko težav. Ravno zaradi tega so sedaj pravila vročanja odpovedi pogodbe o zaposlitvi določena v ZDR-1.

Za vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi se smiselno uporabljajo pravila pravdnega postopka, kolikor ni drugače določeno v 88. členu ZDR-1. Smiselna uporaba pravil pravdnega postopka ostaja za tista vprašanja vročanja, ki jih ZDR-1 ne ureja (npr. vrnitev v prejšnje stanje, vročanje po pooblaščeni fizični ali pravni osebi).

Preberi več

FIDIC rumena knjiga in klavzula »ključ v roke«

Dollarphotoclub 83385708
V praksi lahko opazimo vse pogostejše ravnanje naročnikov, ki določbo pogodbene cene iz podčlena 14.1. FIDIC rumene knjige s posebnimi pogoji spremenijo tako, da je pogodbena cena določna s klavzulo »ključ v roke« ali celo s klavzulo »ključ v roke« na podlagi 659. člena OZ. Članek v nadaljevanju obravnava vprašanje, zakaj je takšno ravnaje naročnikov neustrezno in zakaj takšna določba naročnikom pogosto prinese bistveno več težav kot pozitivnih elementov.

Preberi več