e-bilten

Novosti ZJN-3 na 4. Kongresu javnega naročanja

Kongres javnega narocanja 201522. in 23. septembra 2015, bo v Grand hotelu Bernardin v Portorožu, že 4. Kongres javnega naročanja. Letos bo še posebej zanimiv in aktualen, saj se zaradi novih Evropskih direktiv pripravlja povsem prenovljena zakonodaja, ki bo urejala javno naročanje in oddajo koncesij.

Predlog novega zakona o javnem naročanju, ki je poimenovan ZJN-3, je že prestal javno obravnavo, po sprejemu v Državnem zboru Republike Slovenije bo začel veljati predvidoma aprila 2016. ZJN-3 združuje t. i. »klasično« in »infrastrukturno« področje javnega naročanja v enem zakonu, bolj bo pregleden in s tem olajšal delo javnih naročnikov in tudi ponudnikov.

Preberi več

Kdaj ni treba uporabljati pravil ZJN-2 za del predmeta javnega naročila?

Pravila ZJNV zvezi s predmetom javnega naročila, ki ga je mogoče deliti na sklope, Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, s spremembami, v nadaljevanju: ZJN-2) v petem odstavku 14. člena ZJN-2 določa splošno pravilo, da se v primeru, ko je skupna ocenjena vrednost vseh sklopov enaka oziroma višja od mejnih vrednosti za objavo v Uradnem glasilu Evropske Unije, za posamezni sklop uporabljajo pravila ZJN-2, ki veljajo za naročila, katerih vrednost je enaka ali večja od mejnih vrednosti, od katerih dalje je treba objaviti javno naročilo v Uradnem glasilu Evropske unije.

Preberi več

Je Slovenija učinkovita pri črpanju sredstev EU?

crpanje sredstev EURepublika Slovenija pri črpanju sredstev Kohezijskega sklada EU za področje okolja ne dosega optimalnih rezultatov. Od skupno 16 držav članic EU, upravičenk do sredstev tega sklada, to nekatere počnejo bolje.

Kaj delamo narobe?

Raziskava modelov črpanja sredstev držav članic EU pokaže, da v osnovi obstajata dva modela črpanja. Model, ki ga uporablja Republika Slovenija, je večinski, ne pa najbolj učinkovit. Kateri model država članica uporablja, je stvar domačega prava. Do sredstev sklada za področje okolja so upravičene občine, ki jih je v Republiki Sloveniji 212, vendar pa (še) nimamo vzpostavljenega sistema širše lokalne samouprave, tj. pokrajin.

Preberi več