e-bilten

6 korakov do popolne ponudbe v postopkih javnega naročanja

javna narocila

Praktičen primer sestave popolne ponudbe v postopkih javnega naročanja

1. Uvod

Natančen pregled navodil in razpisne dokumentacije je v postopkih javnega naročanja zelo pomemben, saj se že zgolj zaradi majhne nepozornosti pri datumu za predložitev ponudb, ob spregledu sprememb razpisne dokumentacije, pri vnosu zneskov v ponudbeni predračun ipd. uspešen konkurent v postopku javnega naročanja lahko spremeni v nepopolnega ponudnika, ki nima možnosti, da bi se potegoval za posel. Napake so enako strogo sankcionirane ne glede na predmet javnega naročanja (gradnje, blago, storitve) in ne glede na vrednost javnega naročanja (ta mora biti seveda nad vrednostjo, za katero je predpisana izvedba postopka javnega naročanja).

Preberi več

Kaj so javna naročila in-house?

 JN in houseKot t. i. javna naročila in-house lahko opredelimo tista naročila oziroma razmerja, ko naročnik (zavezanec za javna naročila) podeli naročilo »svojemu« podjetju in mu ni treba iskati naročila »zunaj na trgu«, kar pomeni, da je tako izključena uporaba pravil javnega naročanja.
Na podlagi veljavne zakonodaje1 veljajo naročila in-house za splošne izjeme, ki niso predmet javnega naročanja, kar pomeni, da javnega naročila ni treba izvesti za pogodbe, sklenjene med naročniki in gospodarskimi subjekti, nad poslova­njem katerih imajo ti naročniki nadzor, primerljiv nadzoru nad notranjimi organizacijskimi enotami naročnika. Pri tem morajo biti izpolnjeni pogoji, da:

–    gospodarski subjekt izvaja pretežni del svojih dejavnosti za naročnika,
–    gospodarski subjekt za javno naročilo, ki se odda po tej točki, naroča to blago, storitve ali gradnje, upoštevaje določbe tega zakona, tudi če sam ni naročnik, in
–    da je vrednost predmeta naročanja enaka ali nižja od cen za ta predmet na trgu.

Instituta naročil in-house direktivi 2004/18 ES in 2004/17 ES normativno nista urejali, ampak se je ta institut razvil s sodno prakso Sodišča Evropske unije.

Preberi več

Poslovna darila

 Poslovna darilaBliža se čas, ko bomo vsi hiteli po nakupih, brskali po spletu in katalogih in med široko paleto daril iskali najboljše, najprimernejše in najlepše darilo tudi za naše poslovne partnerje. In katero je najlepše, najprimernejše in predvsem poslovno darilo?

V prvi vrsti je treba vedeti, kaj pomeni obdarovanje poslovnih partnerjev in kaj sporočamo z obdarovanjem.

Primerno poslovno darilo je izraz naklonjenosti in je izjemno pomemben nosilec sporočil o podjetju: darila predvsem izražajo vrednote podjetja, njegovo kulturo, vizijo in cilje, gre torej za posebno komunikacijo med poslovnimi partnerji, za utrjevanje, poglabljanje in tudi dopolnitev poslovnih odnosov, hkrati pa za sestavino poslovnega protokola in bontona.

Preberi več