e-bilten

Kdaj in v katerih primerih ste kot dedič upravičeni do davčne oprostitve?

davcna oprostitev Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD) posebej navaja kategorije subjektov, ki so deležne davčne oprostitve.

Osebe iz prvega dednega reda (zapustnikovi potomci – sem sodijo tudi posvojenci in njihovi potomci –, zakonec ter zunajzakonski partner) so v celoti oproščene davka na dediščino in darila. S temi osebami so izenačeni zet, snaha, pastorek/pastorka ter dedič ali obdarjenec, ki je živel z zapustnikom ali darovalcem v registrirani istospolni partnerski skupnosti. Prav tako ne plačajo davka na dediščino oziroma darilo pravne osebe zasebnega prava, ki so ustanovljene na podlagi zakona za opravljanje verske, človekoljubne, dobrodelne, zdravstvene, socialnovarstvene, izobraževalne, raziskovalne ali kulturne dejavnosti ali za opravljanje dejavnosti zaščite in reševanja. Pri tem zakon posebej opozarja, da to velja le, če gre za darilo ali dediščino, ki je namenjena opravljanju takšne dejavnosti pravne osebe (člen 9/2 ZDDD).

Davek se ne plača tudi od določene vrste premoženja. Tako na primer velja davčna oprostitev za podedovano ali podarjeno začasno ali dosmrtno pravico užitka nepremičnine, prav tako se davek ne plača od tistega dela nepremičnine, na katerem dedič ali obdarjenec po veljavnih predpisih ne more pridobiti lastninske pravice, pravice uporabe ali užitka.

Preberi več

Kako je zanesljivo mogoče sabotirati lasten zaposlitveni razgovor

kako je mogoče sabotiratiVečini med nami se je že zgodilo, da smo, v profesionalnem okolju, naredili kakšno napako ali se nam je primerilo kaj neljubega. Lahko da ste nadrejenega polili z vročo kavo, pozabili na sestanek ali, v mojem primeru, za tri tedne hudo zboleli v dveh dneh potem, ko so vas zaposlili.

Zaposlitveni razgovor je stresen za vsakogar in zato skriva nešteto možnosti za takšne in drugačne napake. Kombinacija adrenalina, stresa in navdušenosti hitro lahko zamegli pamet še tako racionalnemu in pripravljenemu kandidatu.

Napake so nekaj človeškega in večinoma tisti, ki veliko rekrutiramo, kandidatom radi odpuščamo manjše napake, saj se zavedamo, kako težko vam je. V nadaljevanju pa je naštetih nekaj napak, ki jih ne odpustimo, žal pa so vse preveč pogoste.

Mnogo iskalcev zaposlitve je zelo nadarjenih za to, da sabotirajo svoj lasten zaposlitveni razgovor. Pogosto se zgodi, da je delodajalec navdušen nad prijavo kakega iskalca, potem pa je zelo razočaran, ko se s to osebo osebno sreča.

Preberi več

Razkritje tajnih podatkov v pravdnem postopku

zemljiska knjiga»Razkritje tajnih podatkov v pravdnem postopku predstavlja svojevrsten paradoks,« v decembrski, najnovejši številki revije Pravnik opozarja državna pravobranilka na Državnem pravobranilstvu v Ljubljani in doktorska kandidatka na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani Ivanka Demšar Potočnik.

Na eni strani obstaja namreč potreba po varovanju tajnih podatkov, ki se kaže v tem, da se nepooblaščenim osebam preprečita dostop in seznanitev z vsebino tovrstnih informacij. Na drugi strani pa obstaja potreba, da se vsi udeleženci civilnopravdnega postopka seznanijo s celotnim procesnim gradivom, torej tudi s tajnimi podatki, če jih bo sodišče uporabilo za podlago odločitve v konkretnem pravdnem sporu.

V prispevku Demšar Potočnikova med drugim zagovarja stališče, da bi bilo treba v Zakonu o pravdnem postopku (ZPP) glede razkritja tajnih podatkov urediti dve vrsti vprašanj.

Preberi več