e-bilten

Kako odmeriti sorazmerni del letnega dopusta, ko ni določen datum izteka pogodbe o zaposlitvi?

letni dopust knjigaS težavami pri odmeri sorazmernega dela letnega dopusta, ko datum izteka pogodbe o zaposlitvi ni določen, se delodajalci srečujejo na primer pri pogodbah o zaposlitvi za določen čas zaradi nadomeščanja začasno odsotnega delavca. Pri teh pogodbah ni določen datum izteka pogodbe, saj delodajalec ne ve, kdaj se bo delavec, ki je začasno odsoten, vrnil na delo.

Ker datum izteka pogodbe o zaposlitvi za določen čas (torej datum prenehanja delovnega razmerja) ni znan, delodajalec v tej pogodbi ne more navesti, koliko dni sorazmernega dela letnega dopusta pripada delavcu. Natančnega oziroma končnega števila dni letnega dopusta tudi ne more preračunati in navesti v obvestilu o odmeri letnega dopusta, saj za delavca ne ve, kdaj mu bo prenehalo delovno razmerje oziroma koliko mesecev v koledarskem letu bo v resnici delal. To bo jasno šele, ko bo začasno odsotni delavec sporočil, da se vrača na delo. Zato mora v takih primerih delodajalec začasno odsotnega delavca prositi, naj mu pravočasno sporoči, kdaj se vrača na delo.

Preberi več

Kako se pripraviti na obisk davčnega inšpektorja?

inspektor

Računovodja je praviloma tista oseba v podjetju, ki pomeni prvi stik finančne uprave s podjetjem. Nujno je, da računovodja ali druga oseba, ki je zadolžena za dajanje podatkov, pozna svoje obveznosti in pravice v različnih davčnih postopkih, ne glede na to, ali gre zgolj za pridobivanje podatkov s strani finančne uprave, za inšpekcijski nadzor ali za davčno preiskavo.

Praksa kaže, da je vitalnega pomena sodelovanje davčnega zavezanca v ugotovitvenem postopku. Neaktivnost v tem delu je lahko neizmerno draga in utegne imeti nepopravljive posledice. V ugotovitvenem postopku moramo pravočasno podati odgovore in dokazila finančnemu organu.

Preberi več

Ste šef ali vodja?

ste šef ali vodja

Zagotovo ste že slišali, v čem je razlika med šefom in vodjem: šef doseže, da ljudje delajo, vodja pa, da si ljudje želijo delati.
Ključna je torej: motivacija. A kako postati dober motivator, ki mu ljudje sledijo v izpolnjevanju skupnih ciljev?

Raziskave kažejo, da se vodstveni profil slovenskih managerjev v zadnjih letih počasi približuje lastnostim uspešnih vodij v razvitem delu Evrope. Pomembno je zavedanje, da moramo razvijati čustveno inteligenco. Slog vašega vodenja je zagotovo unikaten, lahko pa ga bistveno izboljšate.

Čustvena inteligenca je rdeča nit, ki usmerja vse uspešne vodje ne glede na individualni slog vodenja, ki ga uveljavljajo pri sodelavcih. 

Preberi več

Manj administrativnih bremen za hitrejši in učinkovitejši razvoj občin

Kongres javnega pravaPonudba storitev javnih služb ima v vsaki družbi pomemben delež, veliko odgovornost pri tem pa nosijo tudi občine, ki za izvajanje nekaterih svojih nalog pogosto ustanovijo javne (gospodarske) zavode. Prek njih se izvajajo javne službe v šolstvu, zdravstvu, kulturi in komunalnih dejavnostih, ki izvajajo del občinskih nalog.

Kot je bilo ugotovljeno na Kongresu javnega prava, ki ga je februarja 2016 pripravil Uradni list Republike Slovenije, se tako na lokalni kot na državni ravni javni subjekti srečujejo s številnimi ovirami pri svojem delovanju. Zbrali smo pomembne ugotovitve s kongresa, ki se nanašajo na poslovanje javnih subjektov na lokalni ravni. 

Kot na glavno težavo je treba opozoriti na (ne)učinkovito porabo javnih sredstev, ki zajema tako razporeditev sredstev oziroma načine financiranja kot nadzor nad izvajanjem javnih služb, torej porabo javnih sredstev. Javnih zavodov ni smiselno financirati na način pokrivanja nastalih stroškov, temveč bolj glede na obseg izvedene javne službe.

Preberi več