Izobraževanje

Od leta 2008 podjetje v sodelovanju s teoretiki in praktiki na posameznih področjih pripravlja seminarje, e-seminarje, delavnice in daljša usposabljanja predvsem o izvajanju javnih naročil, pridobivanju evropskih sredstev, izvedbi investicij in gradenj, finančnih in računovodskih tematikah, delovnem pravu in lokalni samoupravi.

Udeleženci se odločajo za izobraževanje zaradi vpogleda v novosti in pridobitve praktičnega znanja. Po zahtevnejšem usposabljanju za vodjo evropskih projektov in izvajanje javnih naročil prejmejo tudi certifikat o novi neformalni izobrazbi, ki je pomemben del njihovega kariernega življenjepisa.

Podjetje je organizator treh velikih vsakoletnih kongresov z mednarodno udeležbo: Kongresa javnega naročanja, Kongresa lokalnih skupnosti in foruma Izzivi Evrope 2020.