Založba

Založba Uradni list Republike Slovenije deluje že od leta 1946 in je poznana po izdaji strokovne literature predvsem s področja prava.

Izdaja besedila zakonov in drugih predpisov z uvodnimi pojasnili, komentarji in stvarnim kazalom, pravne priročnike, poglobljene strokovne monografije, fakultetne učbenike, praktične priročnike in druge strokovne knjige. Izdana dela se nanašajo na slovensko, evropsko in tudi širšo mednarodno zakonodajo.

Založba sodeluje s številnimi uveljavljenimi avtorji, ki so njeni dolgoletni sodelavci, objavlja pa tudi dela mlajših strokovnjakov. Njeni sodelavci so tako teoretiki kot praktiki na različnih področjih, zato je knjižna ponudba zelo kakovostna ter nepogrešljiva za poznavanje zakonskih in pravnih okvirov.

Konec leta 2013 je začela založba izdajati tudi e-knjige, ki jih prodaja prek spletnih knjigarn Emka in Biblos. V elektronski obliki izdaja predvsem knjige iz Zbirke predpisov, pa tudi druga strokovna dela.

Vse knjige so naprodaj v matični knjigarni v Rotondi na Dunajski cesti 167 in prek spletne trgovine, pa tudi v vseh večjih fakultetnih in splošnih knjigarnah.