e-bilten

Ali so javna naročila vse večja poslovna priložnost tudi za mala in srednje velika podjetja?

javna narocilaJavni sektor z javnimi naročili ustvarja pomembne poslovne in razvojne priložnosti. To še posebno velja za mala in srednje velika podjetja, v katerih lahko tudi najmanjši projekti pomembno pripomorejo k njihovi dolgoročni poslovni rasti. Ker je to lahko dobra spodbuda za gospodarsko rast, pa morajo tudi vlade vse bolj razmišljati o njihovem vključevanju v javno naročanje.

Veliko malih in srednje velikih podjetij se je v preteklosti izogibalo javnim naročilom. V pripravo naročil so vlagala veliko časa, energije in sredstev, toda le redka podjetja so bila pri tem zares uspešna. S spremembami glede nižjih zahtev in skrajšanih rokov izvedbe plačil bi mala in srednje velika podjetja v procesu javnega naročanja lahko postala veliko bolj konkurenčna.

Preberi več

Davčne blagajne in njihova uporaba

davcne blagajneZakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR), Ur. l. RS, št. 57/15, je predpisal sistem potrjevanja računov oziroma davčne blagajne. Zavezanci so vsi tisti, ki izdajajo račune1 za gotovinsko poslovanje,2 razen izjem, ki so navedene v drugem odstavku 3. člena ZDavPR. Zavezanci bodo pri izvajanju postopka potrjevanja računov uporabljali namensko digitalno potrdilo, ki ga bo brezplačno izdalo ministrstvo, pristojno za javno upravo. 2. januar 2016 je datum, ko se začnejo uporabljati davčne blagajne.

Zakonodajalec je predvidel tudi prehodno obdobje, in sicer se bodo zavezanci lahko odločili, da bodo postopek potrjevanja računov do 31. decembra 2017 izvajali z uporabo vezane knjige računov, to pa bodo morali navesti v ustreznem internem aktu in poslati podatke o računih iz vezane knjige računov v desetih delovnih dneh od dneva izdaje računa davčnemu organu prek elektronske povezave. Povedati je treba, da bo FURS omogočil izdajanje računov za zavezance, ki izdajajo manjše število računov, prek posebne aplikacije na portalu eDavki.

Preberi več

5 praktičnih nasvetov za podjetnike, ki si želijo najti in obdržati svoje mesto pod soncem

5 nasvetov za podjetnike1.    Investigate/raziskovanje

Opazuj ljudi. Kako se obnašajo? Kaj delajo? Kaj jih moti? Kaj si želijo? Odkrivaj njihove potrebe. Pridobi si relevantne informacije. Z drugimi člani svojega tima deli vse podatke in občutja. Bistveno za razumevanje na tej, začetni točki: v današnjem svetu ne prodajaš tistega, kar znaš narediti. Prodajaš tisto, kar ljudje kupujejo. Se boš že naučil/-a, kako to narediti (oziroma urediti).

2.    Define/opredeljevanje

Odloči se in razvij svoj izziv. Potrudi se ga razumeti. Izziv razčleni v manjša, bolj obvladljiva izhodišča in jih jasno redefiniraj.

Preberi več

ZZZS kot neprofitni sklad in omejena košarica A

ZZZSIztočnice za prenovo slovenskega zdravstvenega sistema so bile njegove slabosti, ki jih vidi vsak prebivalec in ki najbolj prizadenejo prav tiste posameznike, ki zdravstvo najbolj potrebujejo: nenormalne čakalne vrste, nesposobnost financiranja kakovostnejše ponudbe in sistemske izgube že pri povprečno učinkovitih izvajalcih.

Navedeno je v največji meri posledica razmer, v katerih ni koordinacije med sredstvi obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki so na voljo za javno zdravstvo ter zbrana in določena s prispevnimi stopnjami, in potrebami, ki naj bi jih s temi sredstvi zadovoljili.

ZZZS očitno ob politiki ohranjanja tako imenovane neomejene košarice zdravstvenih dobrin, ki se financira v glavnem iz prispevkov, ne more usklajevati obsega razpoložljivih sredstev z obsegom potreb po zdravstvenih dobrinah.

Preberi več