Glasilo Uradni list Republike Slovenije

Uradno glasilo države je publikacija, v kateri država objavlja predpise in druge javne objave. Za območje Slovenije je tako glasilo izhajalo že v času Ilirskih provinc, Uradni list Republike Slovenije pa izhaja od ustanovitve samostojne države leta 1991.

Založnik glasila Uradni list Republike Slovenije je podjetje Uradni list Republike Slovenije, ki je glasilo kot izvajalec obvezne gospodarske javne službe najprej izdajalo v tiskani različici. Leta 1995 smo začeli objavljati tudi spletno različico, ki je leta 2007 postala ena od uradnih različic glasila, leta 2010 pa edina uradna različica glasila.

Uradna, elektronska različica glasila je prosto dostopna, glasilo Uradni list Republike Slovenije pa je mogoče kupiti tudi v tiskani obliki, ki je natis elektronske različice. Uradno glasilo zajema snopiče Uredbeni del, Mednarodne pogodbe in Razglasni del, v tiskani obliki pa pripravljamo le prva dva snopiča.