Podrobno o storitvi

Podrobno o storitvi in opis storitve UL info tok
Povzetek

Jedro storitve UL info tok je obveščanje uporabnikov o različnih vsebinah po elektronski pošti. Spletna stran storitve omogoča nastavitev obveščanja glede na individualne potrebe uporabnika, hkrati pa, glede na nastavitve, prikazuje uporabniku prilagojene vsebine.

Uporabniške nastavitve

Spletna stran uporabniku omogoča, da si nastavi obveščanje, in sicer z uporabo modula »Moj profil«, ki ga uporabnik lahko uporabi po prijavi na spletno stran. Modul je razdeljen na štiri glavne oddelke, ki jih lahko sestavljajo še dodatni pododdelki. Te nastavitve vplivajo tudi na prikaz vsebin na spletni strani, ki je tako prilagojena uporabniku.

Struktura in opis delovanja uporabniškega profila
 • Moji podatki
  V tem oddelku so splošni podatki o uporabniku, kot so ime in priimek, uporabniško ime ipd. Uporabniško ime je unikatno in ga uporabnik ne more spremeniti
 • Obveščanje o objavah v Uradnem listu RS
  • izid Uradnega lista RS
   Nastavitev prejemanja obvestila o izidu nove številke Uradnega lista RS.
  • nove objave v uredbenem delu uradnega glasila
   V drevesni strukturi kazala uredbenega dela Uradnega lista RS uporabnik označi rubrike, za katere bo ob izidu nove številke Uradnega lista RS prejel seznam objav.
  • nove objave v razglasnem delu uradnega glasila
   V drevesni strukturi kazala razglasnega dela Uradnega lista RS uporabnik označi rubrike, za katere bo ob izidu nove številke Uradnega lista RS prejel seznam objav.
  • nastavitve SMS
   Vnos telefonske številke mobilnega (GSM) telefona, na katero bo poslano tekstovno sporočilo (SMS), kot opomnik, da je bilo uporabniku poslano elektronsko sporočilo z obvestilom o izidu Uradnega lista RS, glede na zgornje nastavitve.
 • Obveščanje o javnih naročilih
  • glede na dejavnost
   V drevesni strukturi dejavnosti (CPV kode so vsebinsko porazdeljene v dejavnosti (več o CPV)) uporabnik označi, za katera področja želi prejemati obvestilo o objavah javnih naročil na Portalu javnih naročil
  • sledi naročilu
   Z vnosom podatkov o natančno določenem javnem naročilu (tip, številka, leto) se vključi pošiljanje obvestila ob morebitni objavi popravka, spremembe, dodatnih pojasnilih ipd. za izbrano javno naročilo.
  • sledi naročniku
   Z izbiro naročnika (iskanje je možno po nazivu, po matični ali davčni številki) se vključi pošiljanje obvestila ob morebitni objavi na Portalu javnih naročil, ki jo je objavil izbrani naročnik.
  • Obveščanje o odločitvah
   Odločitvam o izbranih ponudnikih lahko sledite glede na vaše splošne nastavitve obveščanja o javnih naročilih.
  • Obveščanje o objavljenih pogodbah
   Objavljenim pogodbam, sklenjenim za določeno javno naročilo, lahko sledite glede na vaše splošne nastavitve obveščanja o javnih naročilih.
  • Obveščanje in spremljanje malih javnih naročil male vrednosti EU za Hrvaško in Slovaško. 
  • nastavitve SMS
   Vnos telefonske številke mobilnega (GSM) telefona, na katero bo poslano tekstovno sporočilo (SMS), kot opomnik, da je bilo uporabniku poslano elektronsko sporočilo z obvestilom o objavi na Portalu javnih naročil, glede na zgornje nastavitve. Nastavitev velja tudi za oddelek »Obveščanje o TED«.
 • Obveščanje o TED
  • glede na državo
   V drevesni strukturi držav uporabnik označi države, katerih objave na portalu TED – tenders electronic daily želi spremljati. Objave so filtrirane še glede na izbrane dejavnosti v oddelku »Obveščanje o javnih naročilih«.
  • glede na objavo TED
   Z vnosom številke objave na portalu TED se vključi pošiljanje obvestila ob morebitni objavi popravka, spremembe, dodatnih pojasnil ipd. za izbrano javno naročilo. Pravilen format številke objave je npr. 2013/S 160-279751.
Obveščanje po elektronski pošti in opomnik SMS
  • Obvestilo o izidu Uradnega lista RS se pošlje ob izidu nove številke uradnega glasila, skladno z uporabniškimi nastavitvami v oddelku »Obveščanje o objavah v Uradnem listu RS«. Uporabnik vedno prejme samo eno elektronsko pošto, ki vsebuje vse izbrane podatke v vseh pododdelkih.
  • Obvestilo o objavah na Portalu javnih naročil se pošilja vsake tri ure (ob 9., 12. … uri) in vsebuje objave, skladne z nastavitvami uporabniškega profila v oddelku »Obveščanje o javnih naročilih«. Uporabnik vedno prejme samo eno elektronsko pošto, ki vsebuje vse izbrane podatke v vseh pododdelkih.
  • Obvestilo o objavah na TED se pošlje enkrat na dan, ob 9.15 za prejšnji dan, skladno z nastavitvami v oddelku »Obveščanje o TED« in z izbranimi šiframi CPV v oddelku »Obveščanje o javnih naročilih«. Obvestilo o objavah, ki jim uporabnik sledi v pododdelku »Glede na TED objavo« se izvede vsak dan ob 9:30.
  • Obvestilo o objavah naročil male vrednosti EU za Hrvaško in Slovaško se pošlje enkrat na dan, ob 8. uri zjutraj.
  • Obvestilo o odločbah Državne revizijske komisije, DKOM, se pošilja skupaj z obvestili o objavah na Portalu javnih naročil.

  Opomnik SMS se pošlje uporabniku skupaj z elektronsko pošto, če ima uporabnik tako nastavljeno v ustreznih oddelkih uporabniškega profila.

Prilagojeno delovanje spletne strani za uporabnike storitve
  • Javna naročila
   • Moj UL info tok - objave glede na nastavitve
    Prikažejo se kratki povzetki naročil zadnjih 7 dni glede na nastavitve v Moj profil.
   • Najnovejše objave
    Prikažejo se kratki povzetki naročil zadnjih 7 dni.
   • Iskalnik
    V primeru vnosa JN/NMV številke se iskanje izvede glede na vneseno številko naročila, ostali kriteriji iskanja niso upoštevani. Z vnosom ostalih različnih parametrov iskanja pa je omogočeno tudi natančnejše iskanje.
  • Mednarodna javna naročila
   • Moj UL info tok - objave glede na nastavitve
    Prikažejo se kratki povzetki naročil zadnjih 7 dni glede na nastavitve v Moj profil v pododdelku »glede na državo« in »sledi naročilom po dejavnostih« (CPV kode)
   • Najnovejše objave
    Prikažejo se kratki povzetki naročil zadnjih 7 dni.
   • Iskalnik
    Iskalnik omogoča uporabo več različnih parametrov iskanja, to pa uporabniku omogoča tudi natančnejše iskanje po objavah na portalu TED.

   Prikazane so lahko še druge vsebine, povezane z mednarodnimi javnimi naročili.

  • Odločitve o oddaji javnih naročil
   • Moj UL info tok - objave glede na nastavitve
    Prikaže se objave zadnjih desetih dni, glede na nastavitve v uporabniškem profilu
  • Odločitve DKOM
   • Moj UL info tok - objave glede na nastavitve
    Prikažemo zadnji deset objav Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
  • Pogodbe s področja javnih naročil
   • Moj UL info tok - objave glede na nastavitve
    Prikažemo objave sklenjenih pogodb v zbezi z javnimi naročili v zadnjih desetih dneh. Na voljo je tudi vpogled v PDF datoteko pogodbe. Funcionalnost je dostopna uporabnikom storitve UL info tok za doplačilo.

  Na vseh segmentih v okviru javnih naročil so podatki urejeni v sklope Obvestilo o naročilu, Obvestilo o oddaji naročila in Popravki. Iz izbranega kratkega povzetka objave lahko dostopate do povzetka objave, razpisne dokumentacije, popravkov in vprašanj in odgovorov.

  • Objave v Uradnem listu RS
   • Moj UL info tok - objave glede na nastavitve
    Prikažejo se tisti segmenti kazala Uradnega lista RS zadnjih 7 dni glede na nastavitve Moj UL profil.
   • Najnovejše objave
    Prikaže se kazalo zadnjega Uradnega lista RS.
   • Iskalnik
    Izbiramo lahko med vsemi izdanimi številkami Uradnega lista RS od osamosvojitve Slovenije naprej. V primeru izbire obdobja enega meseca pa imamo omogočeno tudi izbiro v okviru rubrik Uredbenega oziroma Razglasnega dela Uradnega lista RS.

   Na vseh segmentih kazal je omogočeno odpiranje vsebin objav na sami spletni strani in odpiranje razreza PDF-oblike Uradnega lista RS: to pomeni, da lahko v obliki PDF odpremo samo tiste strani, na katerih je izbrana objava, takšno PDF datoteko lahko uporabnik shrani in si ustvarja lasten arhiv predpisov.

  • E-komentarji zakonov
   Področje objave zakonov s komentarjem omogoča prebiranje zakona in komentarja preko preglednega spletnega vmesnika. Uporabnik lahko hitro dostopa do posamičnih členov, komentarjev teh členov, opomb, lahko si shranjuje priljubljene vsebine, ipd. Funcionalnost je dostopna uporabnikom storitve UL info tok za doplačilo

 

  Želimo vam veliko uspeha pri uporabi naše storitve!