O podjetju

Podjetje, s sedanjim imenom Uradni list Republike Slovenije, d. o. o., je bilo ustanovljeno leta 1946. Čeprav sta se njegovo ime in organizacijska oblika večkrat spremenila, je njegovo temeljno poslanstvo ves čas enako: objavljanje zakonov, predpisov in drugih javnih objav.

Od ustanovitve samostojne države Republike Slovenije smo založniki glasila Uradni list Republike Slovenije. Odgovorni smo za to, da je vsebina, ki jo objavitelji pošljejo za objavo v uradnem glasilu, verodostojno in ažurno objavljena na spletu in še vedno tudi v tiskani obliki.

Smo tudi nosilci projekta Portal javnih naročil, na katerem morajo biti objavljena vsa slovenska javna naročila, v okviru Pravno informacijskega sistema (PIS) projekta skrbimo za Register lokalnih predpisov, ki združuje predpise večine lokalnih skupnosti.

Med naše najzahtevnejše projekte spada UL info tok, spletna storitev za ažurno in celovito obveščanje o vseh fazah slovenskih in tujih javnih naročil ter spremembah zakonodaje in drugih javnih objavah.

Že ob začetkih delovanja podjetja smo začeli izdajati zakonska besedila in drugo pravno literaturo, danes pa smo eden od najpomembnejših izdajateljev in založnikov na tem področju. Izobraževalno poslanstvo izpolnjujemo tudi s pripravo seminarjev, delavnic, mednarodnih kongresov in drugih izobraževalnih dogodkov.